Nadruk

Obowiązek informowania zgodnie z § 5 TMG.

Beata Pavlicek

Rynek Bergedorf 2

21029 Hamburg

Niemcy

Tel.: +49 (176) 503 573 05
E-mail: info@beata-pavlicek.de

Organ nadzorczy
Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji w Hamburgu
Strona internetowa organu nadzorczego
https://www.datenschutz-hamburg.de/
Adres organu nadzorczego
Klosterwall 6 (blok C), 20095 Hamburg

Rozwiązywanie sporów w UE

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR), chcielibyśmy poinformować Państwa o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma OS).
Konsumenci mają możliwość składania skarg na platformie internetowej Komisji Europejskiej służącej do rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/odr?tid=321128546. Niezbędne dane kontaktowe znajdą Państwo powyżej w naszym nadruku.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie mamy chęci ani obowiązku uczestniczenia w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Odpowiedzialność za treści zawarte na tej stronie

Stale rozwijamy zawartość tej strony i staramy się dostarczać dokładne i aktualne informacje. Zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach (TMG) §7 (1) jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne informacje, które udostępniamy do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Niestety, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za dokładność wszystkich treści na tej stronie, zwłaszcza tych dostarczanych przez osoby trzecie. Jako usługodawcy w rozumieniu §§ 8 do 10 nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych przez nich informacji ani do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem.

Nasze zobowiązania do usunięcia informacji lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na skutek nakazów sądowych lub urzędowych pozostają nienaruszone również w przypadku naszego braku odpowiedzialności zgodnie z §§ 8 do 10.

Jeśli zauważysz problematyczne lub nielegalne treści, skontaktuj się z nami natychmiast, abyśmy mogli je usunąć. Dane kontaktowe znajdziesz w nadruku.

Odpowiedzialność za linki na tej stronie

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych, za których treść nie odpowiadamy. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których prowadzą linki, ponieważ nie byliśmy i nie jesteśmy świadomi żadnych bezprawnych działań, nie zauważyliśmy ich do tej pory i usunęlibyśmy linki natychmiast, gdybyśmy dowiedzieli się o jakichkolwiek bezprawnych działaniach.

Jeśli zauważysz na naszej stronie jakiekolwiek nielegalne linki, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w nadruku.

Informacja o prawach autorskich

Wszystkie treści tej strony (obrazki, zdjęcia, teksty, filmy) podlegają prawu autorskiemu Republiki Federalnej Niemiec. Przed rozpowszechnianiem, odtwarzaniem lub wykorzystywaniem zawartości tej strony, np. przed ponownym publikowaniem jej na innych stronach internetowych, prosimy o skonsultowanie się z nami. W razie potrzeby będziemy prawnie ścigać nieuprawnione wykorzystanie części treści naszej strony.

Jeśli znajdziesz na tej stronie treści naruszające prawa autorskie, prosimy o kontakt.

Kredyty do zdjęć

Obrazy, zdjęcia i grafiki znajdujące się na tej stronie są chronione prawem autorskim.

Prawa do wizerunku posiada nasza firma.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner