Usługi

Usługi

Moja oferta

Terapia żywieniowa jest zalecana dla pacjentów z chorobami związanymi z odżywianiem. Zmiana diety może mieć pozytywny wpływ na przebieg choroby i przynieść ulgę w objawach.

Poradnictwo żywieniowe skierowane jest do osób zdrowych, które chcą zmienić sposób odżywiania, np. osób z nadwagą z BMI < 30 bez chorób współistniejących.

W poradnictwie, a zwłaszcza w terapii, optymalna anamneza ma ogromne znaczenie. Pozwala mi to na poznanie pacjenta, jego historii choroby, historii rodziny, indywidualnych czynników ryzyka (morfologia krwi, leki, istniejące wcześniej schorzenia) i ustalenie celów. Anamneza obejmuje również badanie danych antropometrycznych, takich jak wzrost, waga, płeć i wiek oraz pomiar BIA w celu określenia składu ciała i stanu odżywienia.

Aby móc udzielić odpowiedniej porady, potrzebuję aktualnych wyników badań krwi. W najlepszym przypadku powinny być one określone przed i po przeprowadzonej terapii.

Aby móc rozpoznać nawyki i prześledzić dolegliwości i nietolerancje, bardzo pomocny jest precyzyjnie prowadzony dziennik żywieniowy.

15 Years

Experience

Terapia

Konsultacja wstępna

Aby moja wstępna sesja konsultacyjna przebiegła sprawnie, proszę prowadzić dzienniczek żywieniowy przez 5 do 7 dni z wyprzedzeniem, w którym również będą wyszczególnione Twoje dolegliwości. Prosimy również o przyniesienie na pierwszą wizytę aktualnych wyników badań krwi oraz listy leków, które przyjmujesz. Wykonam również pomiar BIA. Następnie otrzymasz pisemne podsumowanie naszej rozmowy, jak również wstępne zalecenia, plany dnia i przepisy kulinarne.

Kontynuacja

Konsultacje uzupełniające

Liczba i treść konsultacji kontrolnych zależy od obrazu klinicznego i stopnia ciężkości choroby. Omawiamy Państwa aktualne postępy, wyjaśniamy otwarte pytania i w ten sposób torujemy drogę do optymalizacji żywienia. Z każdym kolejnym pomiarem BIA, sprawdzam postępy w utracie lub przyroście wagi, jak również aktualny stan podstawowych funkcji organizmu.

Koszta

Dopłata kasy chorych

W większości przypadków możliwa jest dopłata do kosztów z kasy chorych. Wystarczy skierowanie na poradnictwo żywieniowe od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Po prostu zapytaj o to swojego lekarza lub pobierz tutaj Medical Certificate of Necessity, który wraz z moim kosztorysem przedkładasz swojej kasie chorych. W przypadku poradnictwa żywieniowego bez skierowania lekarskiego koszty ponosisz sam.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner